home texts in other languages

 

 

 

 

 

Från: Ridefinizione (REDEFINITION) (2008)

Översättning från italienskan: Gustav Sjöberg

 

 

 

 

 

 

 

Från: Lo spostamento degli oggetti (FÖRFLYTTANDET AV OBJEKTEN) (1998-2007)

Cierre Grafica/Anterem

serie Opera Prima redigerad av Flavio Ermini

Verona

2008

Översättning från italienskan: Gustav Sjöberg

 

 

 

 

 

BACK TO TOP